Maskeradkläder
Maskeradkläder, halloweendräkter, kostymer och andra roliga kläder

Alla helgons dag – en dag för martyrer

Alla helgons dag var ursprungligen en högtid, en speciell dag då man inom den kristna kyrkan firade minnet av alla martyrer, det vill säga alla kristna som fått plikta med sina liv på grund av sin tro på Gud. Den här artikeln handlar om några av dem. Vi berättar också något om de maskerader som brukar gå av stapeln just denna speciella dag.

Den allra första martyren – och därmed den person som gav upphov till det som långt senare skulle bli Alla helgons dag – kan vi läsa om i Bibeln, närmare bestämt i Apostlagärningarna. Stefanus, som han hette, var en av ledarna i den allra första kristna församlingen i Jerusalem. När det utbröt förföljelse mot de kristna blev Stefanus den förste som fick möta döden på grund av sin kristna bekännelse. Efter en smått kaosliknande rättegång blev han stenad till döds av en uppretad folkhop. Stefanus blev ganska snabbt helgonförklarad och fick genom den katolska kyrkans försorg sin egen dag i almanackan på Annandag Jul, den 26 december. Det är för övrigt om Stefanus vi sjunger i den gamla julevisan ”Staffan var en stalledräng”.

Många av de andra ledarna för den unga kristna kyrkan blev martyrer. Petrus, Paulus och Jakob är några av de tidiga exemplen på detta. Aposteln Jakob blev exempelvis på order av Herodes Agrippa avrättad som ett varnande exempel för de kristna. Enligt vissa berättelser ska Jakobs döda kropp ha blivit utsmugglad från Jerusalem och i största hemlighet förd till Santiago de Compostela i Spanien där en livlig helgondyrkan sedan tog vid.

Dyrkan av martyrerna

Under de första århundradena av den kristna kyrkans tillvaro blev de många martyrerna rena hjältar för de troende. Martyrerna mötte döden på många hemska sätt. Korsfästelse var en vanlig och plågsam metod att ta någon av daga, men även stegling och att bli piskad till döds var vanliga avrättningsmetoder. Stening och att helt sonika slita huden av den dödsdömde förekom också. I Rom och på många andra platser förekom det att man slängde den dödsdömde till lejon eller andra vilddjur som alltså fick sätta tänderna i stackaren medan han eller hon ännu levde. I takt med att antalet martyrer ökade så ökade deras popularitet till att nästan bli av rockstjärnestatus. Martyrernas kvarlevor blev reliker som man tillbad och på deras dödsdagar firade man minnet av deras liv och gärningar i Kristi efterföljd. Det är ur denna dyrkan av martyrerna som vi idag har fått traditionen att fira Alla helgons dag.

Sankta Lucia

En av de mer välkända martyrerna, i vart fall hos oss svenskar, är Lucia. Själva ordet Lucia kommer från latinets lux, i betydelsen ljus. Lucia betyder rätt och slätt Den ljusa, vilket vi påminns om av den årliga traditionen att fira Lucia den 13 december. Lucia träder alltid fram med ljus i håret som en påminnelse om detta. Själva martyrberättelsen om Lucia handlar om en ung kvinna från Syracusa på Sicilien som föddes år 283 och led martyrdöden år 304 i den förföljelse av de kristna som den romerske kejsaren Diocletianus låg bakom. Legenden säger att Lucia levde ett mycket gudfruktigt liv i tjänst för sina medmänniskor. När hon skulle bära ner mat till fångarna i de mörka fängelsegrottorna satte hon levande ljus i sitt hår för att på så sätt kunna hålla mer mat i sina händer och samtidigt lysa upp i det annars kompakta mörkret så att hon kunde se de fångar hon bar mat till. Även Lucia är en av de martyrer som har givit upphov till den högtid som hos oss går under namnet Alla helgons dag.

I vår tid av post-modernism och helt nya tankar har även Alla helgons dag – åtminstone till viss del – fått en ny innebörd för många av oss. Senhöstens mörker inspirerar till såväl bus som andra glada upptåg. Vad kan väl annars passa bättre än att ställa till med en maskerad? Bjud in alla dina vänner till en fest där de maskeradkläder ni använder har hämtat sin inspiration från höstens växlingar mellan mörker och ljus, död och liv samt ondska och godhet.

Kommentarer till Alla helgons dag – en dag för martyrer

No comments yet.

Kommentera Alla helgons dag – en dag för martyrer